Administracja

ADMINISTRACJA
KONTRAHENCI
LEKSYKON

Tworzymy najlepszy program  do obsługi gospodarki odpadami  zintegrowany z Rejestrem BDO.

 • Firma w pigułce.

Testuj za darmo przez 14 dni !

Najważniejsze funkcje tego modułu:

 • Zestawienie podstawowych danych ewidencyjnych i teleadresowych identyfikujących firmę Usługobiorcy, w tym danych dotyczących poszczególnych MPD – Miejsc Prowadzenia Działalności.
 • Wyszczególnienie decyzji administracyjnych wydanych dla Usługobiorcy, określających rodzaj prowadzonej działalności w obszarze gospodarki odpadami.
 • Lista użytkowników Systemu posiadających konto w Systemie, upoważnionych do reprezentowania Usługobiorcy i korzystania z Systemu w jego imieniu, z przypisanymi uprawnieniami i z uwzględnieniem poszczególnych MPD.
 • Możliwość zinwentaryzowania pojazdów własnych Usługobiorcy.
 • Słowniki – możliwość skonfigurowania szczegółowych informacji charakteryzujących daną firmę, w tym kody odpadów, procesy ich przetwarzania
  i unieszkodliwiania, dane niezbędne do wystawiania faktur, itp.
 • Ustawienia konta – BDO Klucze API oraz konfiguracja konta w kontekście korzystania ze zdefiniowanego Słownika.
 • Logi systemowe – zidentyfikowanie Użytkownika logującego się do Systemu z uwzględnieniem daty, poszczególnych MPD.
 • Helpdesk – przyjmowanie zgłoszeń od Użytkowników oraz kontrola ich rozwiązania.
 • Kontrahenci – zestawienie podstawowych danych ewidencyjnych i teleadresowych identyfikujących poszczególnych kontrahentów współpracujących
  z Usługobiorcą, w tym danych dotyczących poszczególnych MPD, pojazdów kontrahenta, informacji niezbędnych do wystawienia faktury oraz dotyczących decyzji administracyjnych określających rodzaj prowadzonej działalności w obszarze gospodarki odpadami.
 • Leksykon – rodzaj słownika, zbiór terminów związanych z gospodarką odpadami, opłatami środowiskowymi, ochroną środowiska.
Przewiń do góry