KPO – Karta Przekazania Odpadów

KPO-pobierz

KPO - Karta Przekazania Odpadów

KPO to jeden z podstawowych dokumentów,

który tworzymy w BDO.

Od staranności jego przygotowania zależy dalsza praca

w Systemie, w obszarze zarządzania odpadami wytwarzanymi, zbieranymi i przetwarzanymi.

Sprawdź w jakim czasie wystawisz KPO. To nic nie kosztuje.

Testuj za darmo przez 14 dni !

Kartę przekazania odpadów tworzy się przed rozpoczęciem transportu odpadów wyłącznie dla jednego kodu i rodzaju odpadów. KPO sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do innego posiadacza bądź do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania lub miejsc przetwarzania odpadów. Bez dokładnego sprawdzenia treści Potwierdzenia Wystawienia Karty Przekazania Odpadu w systemie BDO – PWKPO, Transportujący nie powinien rozpoczynać transportu odpadów.

Karta Przekazania Odpadów zawiera następujące sekcje:

 1. Informacje ogólne o karcie.
 2. Dane przekazującego odpady.
 3. Dane transportującego odpady.
 4. Dane przejmującego odpady.
 5. Informacje dotyczące odpadów.
 6. Informacje dodatkowe.

Statusy Kart Przekazania Odpadów

Wyróżnia się następujące statusy KPO:

 • planowane – karty widoczne tylko dla podmiotu przekazującego,
 • zatwierdzone – karty widoczne tylko dla podmiotu przekazującego i transportującego,
 • potwierdzenie wygenerowane – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • zrealizowane przejęcie – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • potwierdzony transport – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • wycofane – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • odrzucone – karty widoczne dla każdego podmiotu.

Najważniejsze funkcje modułu KPO:

 • Tworzenie KPO dla poszczególnych MPD i gwarancja prawidłowego ich obiegu, zgodnie z zasadami Systemu BDO.
 • Generowanie listy KPO dla poszczególnych MPD, dla wszystkich statusów kart, przy użyciu filtra umożliwiającego określenie wybranego okresu transportu, przejęcia odpadu, numeru karty, kodu odpadu, nazwy i numeru rejestrowego podmiotu, numeru rejestracyjnego pojazdu.
 • Możliwość konfigurowania tabeli z listą KPO, z uwzględnieniem większości danych z KPO – w zależności od potrzeb Użytkownika.
 • Tworzenie schematów kart dla KPO oraz możliwość klonowania kart KPO – funkcjonalność wykorzystywana przy tworzeniu KPO.
 • Możliwość jednoczesnej zmiany statusu na Potwierdzenie wygenerowane do 50 kart KPO ze statusem Planowane lub Zatwierdzone.
 • Bieżąca informacja dla danego MPD o ilości kart KPO ze statusem Niepotwierdzony transport, Wycofane i Odrzucone, w okresie: od początku roku kalendarzowego i w ciągu ostatnich 30 dni.
35-sek
Przewiń do góry