KPO – Karta Przekazania Odpadów

KPO - Karta Przekazania Odpadów

KPO - Karta Przekazania Odpadów

KPO to jeden z podstawowych dokumentów,
który tworzysz w BDO.

Od staranności jego przygotowania zależy Twoja dalsza praca
w Systemie, w obszarze zarządzania odpadami wytwarzanymi, zbieranymi i przetwarzanymi.

Sprawdź w jakim czasie wystawisz KPO. To nic nie kosztuje.

Testuj za darmo przez 14 dni !

Kartę przekazania odpadów tworzy się przed rozpoczęciem transportu odpadów wyłącznie dla jednego kodu i rodzaju odpadów. KPO sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do innego posiadacza bądź do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania lub miejsc przetwarzania odpadów. Bez dokładnego sprawdzenia treści Potwierdzenia Wystawienia Karty Przekazania Odpadu w systemie BDO – PWKPO, Transportujący nie powinien rozpoczynać transportu odpadów.

Karta Przekazania Odpadów zawiera następujące sekcje:

 1. Informacje ogólne o karcie.
 2. Dane przekazującego odpady.
 3. Dane transportującego odpady.
 4. Dane przejmującego odpady.
 5. Informacje dotyczące odpadów.
 6. Informacje dodatkowe.

Statusy Kart Przekazania Odpadów

Wyróżnia się następujące statusy KPO:

 • planowane – karty widoczne tylko dla podmiotu przekazującego,
 • zatwierdzone – karty widoczne tylko dla podmiotu przekazującego i transportującego,
 • potwierdzenie wygenerowane – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • zrealizowane przejęcie – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • potwierdzony transport – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • wycofane – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • odrzucone – karty widoczne dla każdego podmiotu.

Najważniejsze funkcje modułu KPO w eBDO.pl

 1. Wystawisz Karty Przekazania Odpadów dla poszczególnych MPD, mając pewność ich prawidłowego obiegu, zgodnego z zasadami Systemu BDO.
 2. Przede wszystkim możesz zrobić to bez błędu, tworząc i korzystając ze schematów KPO.
 3. Ze względu na to, że mamy często stałych partnerów biznesowych, schematy KPO możesz przygotować dla określonych kodów odpadów
  oraz podmiotów przejmujących lub transportujących odpady.
 4. Godne uwagi jest również to, że masz możliwość klonowania wystawionych kart KPO.
 5. W związku z tym, że zmienisz jednocześnie 50 kart KPO ze statusem Planowane lub Zatwierdzone na Potwierdzenie wygenerowane oraz jednorazowo wydrukujesz do 50 kart PWKPO, skrócisz codzienny czas obsługi kierowców.
 6. W przeciwieństwie do istniejących rozwiązań możesz jednocześnie pracować na określonym statusie KPO dla większej liczby obsługiwanych podmiotów – klientów.
 7. Podobnie, dla większej liczby MPD danego podmiotu, który zarejestrowany jest w BDO.
 8. Dla poszczególnych MPD sporządzisz tabele z listami wszystkich statusów kart KPO.
 9. Tabele skonfigurujesz według Swoich potrzeb, wykorzystując większość danych z KPO.
 10. Korzystasz z filtrów umożliwiających określenie wybranego okresu transportu, przejęcia odpadu, numeru karty, kodu odpadu, nazwy i numeru rejestrowego podmiotu, numeru rejestracyjnego pojazdu.
 11. Masz bieżącą informację dla danego MPD o ilości kart KPO ze statusem Niepotwierdzony transport, Wycofane i Odrzucone, w okresie
  od początku roku kalendarzowego.
 12. Masz wiedzę o ilości kart ze statusem: zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przejęcie, potwierdzony transport,
  wycofane i odrzucone – w odniesieniu do określonego dnia i godziny.
 13. Wydrukujesz jednorazowo do 50 kart  KPO dowolnego statusu oraz wyeksportujesz do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel karty dla każdego statusu KPO, zgodnie z bieżącymi ustawieniami widoku i filtrów.
35-sek
Przewiń do góry