KPOK – Karta Przekazania Odpadów Komunalnych

KPOK-pobierz

KPOK - Karta Przekazania Odpadów Komunalnych

KPOK to jeden z kolejnych, istotnych dokumentów

tworzonych w BDO.

Od staranności jego przygotowania zależy dalsza praca

w Systemie, tym razem w obszarze zarządzania odpadami komunalnymi.

Testuj za darmo przez 14 dni !

Kartę Przekazania Odpadów Komunalnych sporządza odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. KPOK sporządza także podmiot zbierający lub przetwarzający odpady komunalne. Jeden podmiot może jednocześnie występować w kilku rolach, w procesie przekazania odpadów – jako przekazujący, transportujący lub przejmujący.

Karta Przekazania Odpadów Komunalnych może być wystawiona w dwóch trybach: odbioru od właścicieli nieruchomości oraz przekazania odpadów.

Karta Przekazania Odpadów Komunalnych zawiera następujące sekcje:

 1. Informacje ogólne o karcie.
 2. Dane odbierającego / przekazującego odpady komunalne.
 3. Dane transportującego odpady komunalne.
 4. Dane przejmującego odpady komunalne.
 5. Informacje dotyczące odbieranych / przekazywanych odpadów komunalnych.
 6. Informacje dodatkowe.

Statusy Kart Przekazania Odpadów Komunalnych:

Wyróżnia się następujące statusy KPOK:

 • planowane – karty widoczne tylko dla podmiotu przekazującego,
 • zatwierdzone – karty widoczne tylko dla podmiotu przekazującego i transportującego,
 • potwierdzenie wygenerowane – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • zrealizowane przejęcie – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • potwierdzony transport – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • wycofane – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • odrzucone – karty widoczne dla każdego podmiotu.

Najważniejsze funkcje modułu KPOK w eBDO.pl:

 1. Wystawisz KPOK dla poszczególnych MPD, mając pewność ich prawidłowego obiegu, zgodnego z zasadami Systemu BDO.
 2. KPOK możesz wystawić w dwóch trybach: odbioru od właścicieli nieruchomości oraz przekazania odpadów.
 3. Przede wszystkim możesz zrobić to bez błędu, spokojnie tworząc i wykorzystując na bieżąco schematy KPOK.
 4. Ze względu na to, że mamy często stałych partnerów biznesowych, stałe schematy KPOK możesz przygotować dla określonych podmiotów przejmujących lub transportujących odpady oraz kodów odpadów.
 5. Niewątpliwie możesz z tego mechanizmu skorzystać w przypadku niezmiennego grafiku odbioru odpadów.
 6. W przeciwieństwie do istniejących rozwiązań, wszystkie sekcje nowej KPOK są dostępne na jednym, zbiorczym formularzu.
 7. Godne uwagi jest również to, że masz możliwość klonowania wystawionych kart KPOK.
 8. Dla poszczególnych MPD sporządzisz tabele z listami wszystkich statusów kart KPOK.
 9. W tabelach, widok kolumn skonfigurujesz według Swoich potrzeb, wykorzystując prawie wszystkie dane z KPOK.
 10. Robiąc zestawienia kart korzystasz z filtrów umożliwiających określenie wybranego okresu transportu, przejęcia odpadu, numeru karty, kodu odpadu, nazwy i numeru rejestrowego podmiotu, numeru rejestracyjnego pojazdu.
 11. Masz bieżącą informację dla danego MPD o ilości kart KPOK (dla odbioru od właścicieli nieruchomości oraz przekazania odpadów) ze statusem Niepotwierdzony transport, Wycofane i Odrzucone, w okresie od początku roku kalendarzowego.
 12. Wydrukujesz jednorazowo do 50 kart z dowolnym statusem KPOK dla obydwu trybów: odbioru od właścicieli nieruchomości oraz przekazania odpadów, w tym karty ze statusem Potwierdzenie wygenerowane.
45-sek
Przewiń do góry