BDO KPO Exporter – FAQ

FAQ - Często zadawane pytania

Poniżej zgromadzone zostały zostały najczęściej zadawane pytania użytkowników. Zanim zdecydujesz się na zadanie pytania oficjalnym kanałem, sprawdź czy odpowiedź nie kryje się gdzieś tutaj.

Najnowsza wersja programu jest dostępna do pobrania na stronie głównej aplikacji w sekcji Pobierz.

Program BDO KPO Exporter jest dostępny za darmo. Możesz zainstalować go na dowolnej liczbie stanowisk. Programu można używać zarówno prywatnie jak i do działań komercyjnych, obowiązują jednak pewne ograniczenia:

 • Jednorazowy import kart przekazania odpadu ograniczony jest do 10 sztuk;
 • Jednorazowy eksport kart przekazania odpadu ograniczony jest do 10 sztuk;

Przewidujemy, że w przypadku podmiotów działających na małą skalę, ograniczenia te nie będą miały wpływu.

W przypadku większych podmiotów, zachęcamy do wykupienia licencji, która umożliwia import/eksport kart przekazania odpadu bez ograniczeń.

Po szczegółowe informacje dotyczące licencjonowania odsyłam Cię do pytania o licencje, obejmującego ten temat.

Aby móc korzystać z programu BDO KPO Exporter bez ograniczeń, zaleca się zakup licencji.

Oprogramowanie bez wdrożonej licencji jest w pełni funkcjonalne, natomiast występują pewne ograniczenia:

 • Jednorazowy import kart przekazania odpadu ograniczony jest do 10 sztuk;
 • Jednorazowy eksport kart przekazania odpadu ograniczony jest do 10 sztuk;

Obecnie dostępne są następujące warianty licencji:

 1. Licencja na nieograniczony import/eksport dla podmiotu na 1 rok – licencja ta umożliwia import i eksport kart przekazania odpadu bez ograniczeń dla wybranego podmiotu. Podmiot identyfikowany jest numerem rejestrowym BDO. Licencja czasowa, obowiązuje przez 1 rok kalendarzowy od daty wystawienia.

Należy przy tym wymienić podstawowe warunki dotyczące licencjonowania w aplikacji:

 1. Jedna licencja może być wdrożona na nieograniczonej liczbie stanowisk.
 2. Na jednym stanowisku można wdrożyć wiele licencji różnego typu.
 3. Po wygaśnięciu wszystkich licencji na stanowisku, program pracuje w trybie tożsamym z brakiem licencji – obowiązują ograniczenia.

Szczegóły dotyczące aktualnych modeli licencji, cen i pakietów zamieszczone są na stronie głównej, w sekcji Usług.

Procedura wdrożenia licencji na stanowisku opisana jest w instrukcji obsługi.

Aktualnie obowiązujące postanowienia licencyjne są dystrybuowane z instalatorem oprogramowania. Podczas instalacji użytkownik musi zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej na korzystanie z programu BDO KPO Exporter. Krok ten jest obligatoryjny, niezależnie od tego czy instalujemy program po raz pierwszy, czy wykonujemy aktualizację do nowej wersji.

Kopia aktualnie obowiązującej umowy licencyjnej jest również dostępna do wglądu i pobrania na stronie głównej aplikacji w sekcji Pobierz.

Aktualizacje programu do nowej wersji są darmowe. Nasz model biznesowy zakłada ciągły rozwój aplikacji, skutkujący wdrażaniem nowych funkcjonalności. Nowo zaimplementowane rozwiązania mogą działać z ograniczeniami, podobnie jak import/eksport KPO i wymagać zakupu odrębnych licencji. Nie mniej jednak, nowe rozwiązania planujemy wdrażać w pełni funkcjonalne, co pozwoli użytkownikowi dokładnie zapoznać się z funkcjonalnościami przed podjęciem decyzji o zakupie ewentualnych licencji.

ITO Sp. z o.o. jako producent i dostawca oprogramowania zastrzega sobie prawo do zmiany modelu opłat za aplikację w przyszłości, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą dotyczyć opublikowanych do czasu wprowadzenia zmian, wersji programu.

Aby zrozumieć czym jest klucz API rejestru BDO należy przeanalizować czym de facto jest API?

 

Co to jest API

API Rejestru BDO to w rzeczywistości interfejs komunikacyjny, przeznaczony dla aplikacji i oprogramowania. Możemy przez to rozumieć osobny kanał, przez który inne systemy są w stanie komunikować się z Rejestrem BDO i wymieniać z nim dane.

W podobny sposób możemy wyobrazić sobie panel webowy rejestru BDO, dostępny pod adresem https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ – to również interfejs komunikacyjny, z tą jednak różnicą, że dedykowany jest dla użytkowników końcowych, wprowadzających i wymieniających dane z rejestrem BDO za pomocą przeglądarki internetowej i dedykowanego panelu.

 

Uwierzytelnienie w rejestrze BDO

Mając już wiedzę, czym jest API, powinniśmy wspomnieć o sposobach uwierzytelnienia opisanych powyżej przykładów. Użytkownicy końcowi korzystający z aplikacji za pomocą panelu przez przeglądarkę internetową muszą uprzednio zalogować się do systemu, czy to za pomocą kont lokalnych, czy przy użyciu innego dostawcy do uwierzytelnienia (login.gov.pl – Profil zaufany lub e-dowód). Bez wchodzenia w szczegóły techniczne, w pewnym uproszczeniu – aby zweryfikować tożsamość użytkownika, należy wprowadzić jego nazwę i odpowiadające mu hasło. Na podstawie tych danych rejestr BDO identyfikuje naszego użytkownika, podmioty w kontekście których może pracować oraz zakres uprawnień.

 

Uwierzytelnienie w API

Sprawa ma się podobnie, choć nieco inaczej w przypadku API. Tu również, przed przystąpieniem do komunikacji musimy przejść proces uwierzytelnienia. Aplikacja zewnętrzna musi podać poświadczenia do uwierzytelnienia jakimi jest ClientId i ClientSecret. Jest to odpowiednik nazwy użytkownika i hasła, ale wykorzystywany przez naszą aplikację. Rejestr BDO na podstawie tych informacji określa w kontekście jakiego podmiotu pracujemy. Na ten moment, Rejestr BDO nie pozwala na określenie poziomu uprawnień dla danej pary ClientId i ClientSecret co w praktyce przekłada się na pełny zakres uprawnień.

 

Podsumowanie

Zatem, co to właściwie ten klucz API?

Kluczem API możemy nazwać parę odpowiadających sobie danych ClientId i ClientSecret pozwalających na uwierzytelnienie z Rejestrem BDO poprzez dedykowane dla zewnętrznych aplikacji i systemów API.

Klucz API należy wygenerować po zalogowaniu się do Rejestru BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

 

 1. Zaloguj się do rejestru BDO. Nie ma znaczenia czy logujesz się kontem lokalnym czy za pomocą zewnętrznego dostawcy uwierzytelnienia (login.gov.pl).
 2. Wybierz podmiot. Po zalogowaniu do Rejestru BDO, tradycyjnie jak przed rozpoczęciem pracy należy wybrać Podmiot, w ramach którego będziemy pracować. Jeżeli masz uprawnienia do więcej niż jednego podmiotu, wybierz ten dla którego chcesz wygenerować poświadczenia. Klucz API będzie umożliwiał prace tylko w kontekście podmiotu, dla którego zostanie wygenerowany.
 3. Przechodzimy do zarządzania kluczami API. W obszarze prezentującym informacje o aktualnie wybranym podmiocie wybieramy z menu opcje pozycję API.
  Przejście do zarządzania kluczami API
 4. Wybieramy przycisk Nowa aplikacja. Spowoduje to otwarcie nowego okna modalnego.
 5. Wypełniamy informacje o kluczu API. W otwartym oknie modalnym wypełniamy następujące pola:
  1. Nazwa aplikacji – dowolna nazwa, po której rozpoznamy nasz klucz API – np. BDO KPO Exporter.
  2. Callback URL – jest to adres URL wywołania zwrotnego, który jak przyznaje Ministerstwo Ochrony Środowiska – nie jest obecnie używany. Zalecamy wpisać tam to samo co w polu Nazwa aplikacji – np. BDO KPO Exporter.
 6. Potwierdzamy utworzenie klucza. Wybieramy przycisk Dodaj klucz API. Rejestr BDO wygeneruje nowy klucz API o wprowadzonej przez Ciebie nazwie i przeniesie Cię do widoku tabeli.
 7. Zanotuj dane z kolumny Client ID i Client Secret – To Twój klucz API. Nie możesz znaleźć w tabeli klucza o wskazanej przez Ciebie nazwie? Upewnij się że klucz nie ukrywa się na następnych stronach tabeli.

Viola! Klucz API wygenerowany. Możesz rozpocząć pracę z BDO KPO Exporter 🙂

Klucz API ma specyficzny format, nie próbuj go przepisywać. Skorzystaj ze schowka i skopiuj, a następnie wklej zawartość (CTRL+C, CTRL+V). Upewnij się, że przed skopiowaniem zaznaczyłeś cały tekst, bez zbędnych białych znaków.

Jeżeli nurtują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych, zapraszam do innego pytania, poruszającego kwestię bezpieczeństwa.

Dociekliwi użytkownicy z pewnością nie przeoczyli informacji o zakresie uprawnień dla klucza API. Właściwie rzecz ujmując, zakres uprawnień jako taki w tym przypadku nie występuje. Aplikacja czy system posługujący się kluczem API w komunikacji z rejestrem BDO ma pełne uprawnienia. Taki model został zaproponowany przez MOS, które wdrożyło Rejestr BDO do użycia. W związku z tym, w tej konkretnej kwestii nie jesteśmy w stanie nic zrobić.

 

Jak to wszystko się ma do aplikacji BDO KPO Exporter?

 

Zapewniamy, że aplikacja BDO KPO Eksporter korzysta z API Rejestru BDO wykorzystując do pracy tylko i wyłącznie działania w trybie tylko do odczytu. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne. Żadne dane po stronie Rejestru BDO nie są dodawane ani modyfikowane.

 

Jeżeli w przyszłości w programie pojawi się funkcjonalność, pozwalająca na wprowadzanie czy modyfikację danych w Rejestrze BDO, informacja ta zostanie wyraźnie zaakcentowana.

 

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem to tematy wrażliwe. Zapraszamy do zapoznania się innymi pytaniami poruszającymi te kwestię:

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami.

BDO KPO Exporter generuje pliki wynikowe w formacie xlsx. Format ten jest dedykowany dla plików programu Microsoft Excel. Obsługiwany jest począwszy od pakietu Microsoft Excel 2007. Istnieje możliwość otwarcia pliku w starszych wersjach programu, natomiast konieczne jest pobranie dodatkowych składników kompatybilności ze strony producenta.

 

Co jeżeli nie posiadasz pakietu Microsoft Office/Microsoft Excel? Możesz skorzystać z alternatywnych, dostępnych za darmo pakietów biurowych, zawierających oprogramowanie do pracy na arkuszach kalkulacyjnych:

 • Libre Office – pakiet oprogramowania biurowego ma swoje korzenie w OpenOffice. Dostępny na licencji LGPLv3 – przejdź do wyszukiwarki.
 • Open Office – pakiet oprogramowania biurowego utrzymywany przez fundacje Apache. Udostępniony na licencji Apache License Version 2.0 – przejdź do wyszukiwarki.

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzi Google – Google Spreadsheets. Narzędzie umożliwia pracę z arkuszami kalkulacyjnymi bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Wymaganiem jest posiadanie konta Google, które jako użytkownicy smartfonów z systemem Android, w większości posiadamy. Jeżeli nie masz konta Google, możesz założyć je bezpłatnie.

 

Należy przy tym zauważyć, że wspomniane wyżej rozwiązania są rozwiązaniami alternatywnymi. Żadne z wymienionego wyżej oprogramowania nie pracuje na plikach w formacie xlsx w sposób natywny. Praca na dokumentach w tym formacie jest możliwa, natomiast nie ma gwarancji, że zaimplementowana w nich obsługa formatu xlsx jest w pełni tożsama z tym, co oferuje Microsoft Excel. Nie wszystkie funkcje mogą być prawidłowo obsłużone. Dotyczy to szczególnie skomplikowanych skoroszytów, z obsługą zewnętrznych źródeł danych, makr, zaawansowanych funkcji czy złożonych tabel przestawnych.

W związku z powyższym, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wygenerowany w BDO KPO Exporter skoroszyt będzie prawidłowo obsługiwany przez ww. oprogramowanie. Istnieje natomiast duża szansa 😉

Korzystanie z programu BDO KPO Exporter jest darmowe, natomiast w grę wchodzą pewne ograniczenia.

 

Bez dedykowanej dla podmiotu licencji, program ogranicza liczbę jednorazowo importowanych kart do 10 sztuk.

 

Szczegóły dotyczące licencji opisane zostały w osobnym pytaniu.

Korzystanie z programu BDO KPO Exporter jest darmowe, natomiast w grę wchodzą pewne ograniczenia.

 

Bez dedykowanej dla podmiotu licencji, program ogranicza liczbę jednorazowo eksportowanych kart do 10 sztuk.

 

Szczegóły dotyczące licencji opisane zostały w osobnym pytaniu.

Licencje umożliwiają importowanie i eksportowanie danych z programu BDO KPO Exporter bez limitu. Po szczegóły, odsyłam do poświęconego temu zagadnieniu pytania.

Licencje na import i eksport kart przekazania odpadu wystawiane są dla poszczególnych podmiotów. Jednocześnie w aplikacji można aktywować wiele licencji, dla różnych podmiotów. BDO KPO Exporter dba, aby podczas wykonywania importu lub eksportu wybrać właściwą licencję.

 

Podmioty są identyfikowane po Numerze rejestrowym BDO. Każda z wystawionych dla podmiotu licencji przechowuje informacje o numerze rejestrowym, dla którego jest wystawiona. Numer ten składa się z 9 cyfr. W większości przypadków, jest poprzedzony zerami wiodącymi, np. 000012345. Należy przy tym zauważyć, że zera wiodące są przez program pomijane. Oznacza to, że licencja wystawiona dla podmiotu 12345 będzie właściwa dla numeru rejestrowego 000012345.

 

Aby zweryfikować stan aktywowanych w programie licencji należy wybrać akcję Zarządzaj z menu górnego Licencje. Spowoduje to otwarcie menadżera licencji z podsumowaniem stanu wszystkich aktywowanych w programie licencji. Informacje prezentowane w kolumnie Typ informują o rodzaju konkretnej licencji. Zawartość kolumny Szczegóły zawiera opis parametrów licencji. Wystawiane licencje są licencjami czasowymi. Oznacza to, że można z nich korzystać w wyznaczonym przedziale czasowym. Na ten moment możliwy jest zakup licencji na okres 1 roku kalendarzowego. Jeżeli czas obowiązywania licencji wygasł, stosowna ikona w kolumnie Typ to zasygnalizuje.

 

Aby przejść do szczegółów wybranej licencji, należy dwukrotnie kliknąć w wybraną pozycję na liście, lub za pomocą prawego przycisku myszy, otworzyć menu kontekstowe i wybrać polecenie Szczegóły. Spowoduje to otwarcie okna z podsumowaniem szczegółów konkretnej licencji i jej parametrów.

 

Możliwe jest również usunięcie wybranej licencji z programu, jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. licencja już wygasła i jest niepotrzebna). W tym celu należy wybrać pozycje Usuń z menu kontekstowego, dostępnego po kliknięciu w wybraną licencję prawym przyciskiem myszy.

 

Podsumowując – jeżeli licencja na podmiot jest załadowana i pomimo to, program ostrzega o limicie importu – należy za pomocą menadżera licencji zweryfikować czy licencja nie wygasła, oraz czy została wystawiona dla prawidłowego podmiotu. W tym celu należy zweryfikować Numer rejestrowy podmiotu, z numerem rejestrowym zawartym w licencji.

Log aplikacji to coś w rodzaju dziennika, gdzie rejestrowane są działania aplikacji, związane z wykonywanymi operacjami. W przypadku wykrycia błędu, którego nie da się w prosty sposób zreprodukować, log aplikacji stanowi nieocenione źródło informacji, umożliwiające prześledzenie procesu i działania aplikacji.

 

Log aplikacji przechowywany jest w pamięci, do czasu wyłączenia programu. Po zamknięciu aplikacji informacje zawarte w logu przepadają a ich odzyskanie jest niemożliwe.

 

Dla regularnego użytkownika wiedzę o logu aplikacji można potraktować jako ciekawostkę, gdyż jego zawartość w zdecydowanej większości przypadków nigdy nie będzie potrzebna.

Temat bezpieczeństwa to w obecnych czasach wrażliwe zagadnienie. Używanie aplikacji BDO KPO Exporter w kwestii bezpieczeństwa nie ustępuje temu, co oferuje praca bezpośrednio w panelu webowym, dostępnym na https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. Bezpieczeństwo możemy podzielić na następujące kwestie:

Bezpieczeństwo wymiany informacji

BDO KPO Exporter komunikuje się z rejestrem BDO w taki sam sposób, co przeglądarka internetowa, używana podczas tradycyjnej pracy. Kluczową rolę pełni tu protokół HTTPS, którego zadaniem jest zabezpieczenie komunikacji w taki sposób, aby przesyłane informacje były niemożliwe do odczytania przez osoby niepowołane. Poziom zabezpieczeń protokołu HTTPS jest określany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, które odpowiada za utrzymanie i dostępność rejestru BDO. Należy przy tym wspomnieć, że protokół HTTPS to podstawa dzisiejszego Internetu, a właściwie wymiany w nim informacji. Poziomy zabezpieczeń i metody szyfrowania kanału komunikacyjnego z czasem ewoluują, wypierając starsze i mniej bezpieczne mechanizmy. Proces ten zachodzi w sposób niewidoczny dla przeciętnego użytkownika a za użycie bezpiecznych metod zabezpieczeń i szyfrowania odpowiadają przeglądarki internetowe, systemy operacyjne i środowiska uruchomieniowe, przy założeniu że wszystkie te składniki są regularnie aktualizowane.

Bezpieczeństwo przechowywania informacji

BDO KPO Exporter umożliwia zapisanie zaimportowanego zestawu danych w lokalnym pliku na potrzeby dalszej obróbki w przyszłości. W pliku przechowywane są wszystkie zaimportowane z rejestru BDO informacje. Zawartość pliku nie jest możliwa do odczytania wprost. Informacje przed zapisaniem są kompresowane i szyfrowane, co w praktyce – bez znajomości klucza szyfrującego i metod szyfrowania jest niezwykle trudne. Należy przy tym wspomnieć, że plik ten można bez przeszkód załadować w programie BDO KPO Exporter na innym komputerze. Podsumowując – to na użytkowniku programu spoczywa zabezpieczenie plików pośrednich i wynikowych (arkusze Microsoft Excel), będących efektem pracy programu, analogicznie jak postępuje się z innymi, wrażliwymi dokumentami przedsiębiorstwa przechowywanymi w formie cyfrowej.

Należy tu również zaznaczyć, że BDO KPO Exporter poza plikami licencji, przechowywanymi w magazynie na komputerze lokalnym, samodzielnie nie zapisuje i nie przechowuje innych plików, mogących zawierać wrażliwe dane. Lokalizacja każdego pliku, będącego efektem pracy programu przed zapisaniem musi zostać jawnie wskazana przez użytkownika. BDO KPO Exporter nie przechowuje ani nie umożliwia zapisania poświadczeń do uwierzytelnienia z rejestrem BDO. Zabieg ten, być może uciążliwy dla użytkownika końcowego, jest celowy i ma za zadanie zwiększyć stopień bezpieczeństwa. Więcej informacji o kluczu API można znaleźć w innym pytaniu.

Bezpieczeństwo spójności danych

Uważni użytkownicy mogli zapewne dostrzec, że BDO KPO Exporter wykorzystuje klucz API do rejestru BDO, a podczas generowania klucza API nie ma możliwości określenia poziomów uprawnień, co w praktyce pozwala na wykonywanie wszystkich operacji w rejestrze BDO, włącznie z tymi które dodają, bądź zmieniają jakieś dane. BDO KPO Exporeter obecnie nie korzysta z żadnych operacji, modyfikujących jakiekolwiek dane. Operacje, za pomocą których pobieramy informacje z rejestru BDO mają charakter operacji tylko do odczytu. Nie wykluczamy w przyszłości, że funkcjonalność programu będzie pozwalała na wprowadzenie modyfikacji, natomiast z całą pewnością, przed wykonaniem takich działań, będą one wymagały jawnej aprobaty użytkownika.

Podsumowując – jeśli chodzi o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, BDO KPO Exporter nie ustępuje w tej kwestii mechanizmom wykorzystywanym podczas regularnej pracy z rejestrem BDO za pomocą udostępnionego przez Ministerstwo Klimatu i  Środowiska panelu. Za bezpieczeństwo plików wynikowych, powstałych jako efekt pracy programu odpowiada użytkownik.

Nie.

 • BDO KPO Exporter nie przechowuje informacji pozyskanych z rejestru BDO bez wiedzy użytkownika.
 • BDO KPO Exporter nie pracuje w tle.
 • BDO KPO Exporter nie przechowuje danych do uwierzytelnienia z rejestrem BDO.

Witaj! Niewielu użytkowników dociera tak daleko! Jeżeli nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu, zapraszamy do kontaktu pod adresem sekretariat@ebdo.pl. Czekamy na Wasze pytania.

Przewiń do góry