KEO – Karta Ewidencji Odpadów

KEO - Karta Ewidencji Odpadów

KEO - Karta Ewidencji Odpadów

Elektroniczna forma ewidencji odpadów.

Testuj za darmo przez 14 dni !

Kartę ewidencji odpadów prowadzi się dla każdego kodu odpadu oraz miejsca prowadzenia działalności w danym roku kalendarzowym.

Kartę ewidencji odpadów sporządza podmiot, który wytwarza i gospodaruje odpadami.

Najważniejsze funkcje modułu KEO:

  • Tworzenie kart ewidencji odpadów oraz ich uzupełnianie odbywa się na bieżąco, w sposób automatyczny.
  • Na stronie ze szczegółami karty ewidencji odpadów dostępne są zakładki: wytworzone, wydobyte, przyjęte, przetwarzane i przekazane.
  • Ewidencja – tabela utworzonych KEO dla kodów odpadów zdefiniowanych w poszczególnych miejscach prowadzenia działalności [kodów odpadów zapisanych w Słowniku i danym MPD]. Tabela zawiera następujące informacje: numer karty, kod i rodzaj odpadu, kod ex, utratę statusu odpadu niebezpiecznego.
  • Wyszukiwanie z listy utworzonych kart ewidencji odpadów odbywa się przy użyciu filtra umożliwiającego określenie numeru karty oraz kodu i rodzaju odpadu.
  • Mamy możliwość wydrukowania danej KEO oraz wygenerowania skróconej informacji o tej karcie.
  • Program umożliwia utworzenie tylko jednej KEO dla danego kodu odpadu w określonym MPD, w danym roku kalendarzowym.
Przewiń do góry