Prawo

PrawoITO

Znajomość ustaw
nie polega na trzymaniu się ich słów,
lecz sensu i znaczenia.

Scire leges non hoc est verba eárum tenére,
sed vim ac potestátem.

Prawo powinno być zrozumiałe dla wszystkich.

Kogo obowiązuje BDO?

Pełny wykaz podmiotów podlegających rejestracji zawiera art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach.

 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż część podmiotów zgodnie
z zapisami art. 51 ust. 1 ustawy została wpisana do Rejestru-BDO z urzędu, przez właściwego marszałka województwa, natomiast pozostała grupa podmiotów, zgodnie z zapisami art. 50 ustawy, zobowiązana jest do złożenia wniosku o wpis do Rejestru
za pośrednictwem strony:

www.bdo.mos.gov.pl

Przewiń do góry