KEOK – Karta Ewidencji Odpadów Komunalnych

KEOK - Karta Ewidencji Odpadów Komunalnych

Elektroniczna forma ewidencji odpadów komunalnych.

 • Produkt wkrótce dostępny.

Testuj za darmo przez 14 dni !

Kartę ewidencji odpadów komunalnych prowadzi się dla każdego kodu odpadu dla danej gminy, w danym roku kalendarzowym.

KPOK sporządza odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmioty zbierające lub przetwarzające odpady komunalne.

Najważniejsze funkcje modułu KEOK:

 • Tworzenie kart ewidencji odpadów komunalnych odbywa się na bieżąco, w sposób automatyczny.
 • Formularz karty ewidencji odpadów komunalnych zawiera: kod i rodzaj odpadu, rodzaj odpadu ex, zmianę statusu odpadu niebezpiecznego na inny
  niż niebezpieczny – rodzaj odpadu, nazwę gminy, zakres działalności oraz stan magazynowy na początku roku.
 • Na stronie ze szczegółami karty ewidencji odpadów komunalnych dostępne są zakładki określające zakresy działalności: odbiór, przyjęte,
  przetwarzane i przekazane.
 • Ewidencja utworzonych KEOK dla kodów odpadów zdefiniowanych w poszczególnych gminach. Tabela zawiera następujące informacje: numer karty,
  kod i rodzaj odpadu, kod ex, utratę statusu odpadu niebezpiecznego, województwo/powiat/gmina.
 • Wyszukiwanie z listy utworzonych kart ewidencji odpadów komunalnych odbywa się przy użyciu filtra umożliwiającego określenie numer karty,
  kodu i rodzaju odpadu oraz nazwy gminy.
 • Mamy możliwość wydrukowania danej KEOK.
 • Program umożliwia utworzenie tylko jednej KEOK dla danego kodu odpadu w określonej gminie, w danym roku kalendarzowym.
Przewiń do góry