KZR ePOS

KZRePOS

KZR ePOS

Moduł KZR ePOS dotyczy podmiotów,
które wdrożyły wymagania
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11.12.2018 r.
w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych – (RED II).

Najważniejsze funkcje modułu KZR ePOS:

• Generowanie poświadczeń o równoważności POS w kontekście: Przekazujący i Przejmujący,

• Tworzenie listy poświadczeń o równoważności POS.

• Moduł ten jest jedynym takim produktem dostępnym na rynku.

Przewiń do góry