CHMURA ITO – SaaS

CHMURA-SaaS

System ITO działa w środowisku SaaS

Dane są przechowywane w chmurze, a Użytkownicy mają dostęp do swoich informacji z dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego połączonego z internetem.

 

ITO Sp. z o.o. działa w oparciu o infrastrukturę techniczną zlokalizowaną na terenie Polski.

Podejmujemy niezbędne środki

  • celem zabezpieczenia wszystkich danych Usługobiorcy,
    które są wprowadzane do systemu.

System zabezpieczenia danych:

  • System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Usługobiorcy wymieniane z serwerami Usługodawcy są szyfrowane przy pomocy klucza SSL (Secure Socket Layer).
  • System kontroli dostępu do danych – Usługobiorca otrzymuje dostęp do swoich danych, po uwierzytelnieniu się za pomocą ustanowionych przez siebie poświadczeń i przeprowadzeniu dwuetapowej weryfikacji.
  • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane są przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  • Ograniczony dostęp Usługodawcy – Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy, poza danymi niezbędnymi do świadczenia usług.
Przewiń do góry