2 KPO – Karta Przekazania Odpadów

KPO - Karta Przekazania Odpadów

KPO
Karta Przekazania Odpadów

KPO to jeden z podstawowych dokumentów,

który tworzymy w BDO.

Od staranności jego przygotowania zależy dalsza praca

w Systemie, w obszarze zarządzania odpadami wytwarzanymi, zbieranymi i przetwarzanymi.

Sprawdź w jakim czasie wystawisz KPO. To nic nie kosztuje.

Testuj za darmo przez 14 dni !

Kartę przekazania odpadów tworzy się przed rozpoczęciem transportu odpadów wyłącznie dla jednego kodu i rodzaju odpadów. KPO sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do innego posiadacza bądź do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania lub miejsc przetwarzania odpadów.

Bez dokładnego sprawdzenia treści Potwierdzenia Wystawienia Karty Przekazania Odpadu w systemie BDO – PWKPO, Transportujący nie powinien rozpoczynać transportu odpadów.

Karta Przekazania Odpadów zawiera następujące sekcje:

 1. Informacje ogólne o karcie.
 2. Dane przekazującego odpady.
 3. Dane transportującego odpady.
 4. Dane przejmującego odpady.
 5. Informacje dotyczące odpadów.
 6. Informacje dodatkowe.

Statusy Kart Przekazania Odpadów:

Wyróżnia się następujące statusy KPO:

 • planowane – karty widoczne tylko dla podmiotu przekazującego,
 • zatwierdzone – karty widoczne tylko dla podmiotu przekazującego i transportującego,
 • potwierdzenie wygenerowane – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • zrealizowane przejęcie – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • potwierdzony transport – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • wycofane – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • odrzucone – karty widoczne dla każdego podmiotu.

Najważniejsze funkcje modułu KPO:

 • Wystawisz Karty Przekazania Odpadów dla poszczególnych MPD mając gwarancję ich prawidłowego obiegu, dodatkowo zgodnie z zasadami Systemu BDO.
 • godnym uwagi jest fakt sporządzania listy KPO dla poszczególnych MPD, dla wszystkich statusów kart.  Przy użyciu filtra umożliwiającego określenie wybranego okresu transportu czy przejęcia odpadu lub numeru karty lub kodu odpadu, nazwy oraz numeru rejestrowego podmiotu, albonumeru rejestracyjnego pojazdu…
 • Skonfigurujesz, co najważniejsze zależności od Swoich potrzeb także tabele z listą KPO, w rezultacie uwzględniając większości danych z KPO.
 • Stworzysz schematy Kart Przekazania Odpadów dla poszczególnych kodów odpadów i określonych podmiotów przejmujących lub transportujących odpady lub wykorzystasz je przy tworzeniu KPO. Ważnym aspektem jest również możliwość klonowania w trakcie kart KPO.
 • przede wszystkim  zmienisz jednocześnie status karty na Potwierdzenie wygenerowane dla 50 kart KPO ze statusem Planowane lub Zatwierdzone.
 • Masz bieżącą informację dla danego MPD o ilości kart KPO ze statusem Niepotwierdzony transport, Wycofane i Odrzucone, w okresach: od początku roku kalendarzowego i w ciągu ostatnich 30 dni. Do Twojej dyspozycji jest również istotna informacja o ilości kart ze statusem: zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przejecie, potwierdzony transport, wycofane i odrzucone – w odniesieniu to określonego dnia i godziny.
 • Możesz jednocześnie pracować na określonym statusie KPO dla większej liczby obsługiwanych podmiotów – klientów, jak również dla większej liczby MPD danego podmiotu, który jest zarejestrowany w BDO.
35-sek

Kto musi wypełnić Kartę Przekazania Odpadu Na przykład?

Kartę przekazania odpadu musi wypełnić każdy przedsiębiorca który zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w momencie przekazywania odpadów innemu posiadaczowi. Karta przekazania odpadów gdy jest prawidłowo wystawiona Przede wszystkim przenosi odpowiedzialność za odpad z posiadacza na przejmującego.

Kiedy wystawia się Kartę Przekazania Odpadu Na przykład?

Ze względu na 69 ust. 1 Ustawy o Odpadach KPO sporządza posiadacz odpadów. Odpady przekazuje do następnego posiadacza odpadów lub do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów albo miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu.

W tej stronie brakuje słów łączących takich jak „i”, „ale”, „więc” i „ponieważ”.

Przewiń do góry