o Nas

ITO Sp. z o.o. to polska firma informatyczna, która rozpoczęła działalność w 2020 roku.

Kadra ITO Sp. z o.o. jest od kilku dekad zawodowo związana
z obszarami produkcji przemysłowej, gospodarką odpadami, ochroną środowiska oraz Systemami Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001 i EMAS.

Nasi specjaliści są współautorami wdrożonego, nowatorskiego
w skali kraju systemu automatycznego rejestrowania
i raportowania BDO oraz kontroli przepływu odpadów
– od dostawcy do fizycznego ich wykorzystania w procesie produkcyjnym. Realizacja tego projektu oraz bezpośrednia, codzienna obsługa Rejestru BDO w dużym zakładzie przemysłowym, stały się dla nas inspiracją do stworzenia narzędzi ułatwiających pracę z Systemem BDO i KZR – aplikacji internetowej eBDO.pl
i desktopowej BDO KPO Exporter.

eBDO.pl i BDO KPO Exporter to aplikacje, które skutecznie pomagają już
w zarządzaniu gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach uzupełniając funkcjonalności

Posługując się „ebdo.pl” oszczędza się czas i ogranicza do niezbędnego minimum czynności związane z obsługą BDO. Program jest systematycznie rozwijany, ze względu na modułową strukturę korzystamy z istniejących funkcjonalności
i zgromadzonych danych.

„Moduł KZR ePOS” ułatwia tworzenie poświadczeń POS dla kontekstu Przekazującego i Przejmującego odpady.

Aplikacja „BDO KPO Exporter” to nieograniczony import danych zawartych na kartach KPO, KPOK, KEO i KEOK, udostępnianych przez System BDO, oraz eksport tych danych bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego
programu Microsoft Excel.

Zaimportowane dane wykorzystane są w firmach na potrzeby bieżących analiz, sprawozdań, weryfikacji ewidencji, comiesięcznych bilansów materiałowych i rozliczeń księgowych, porównania z limitami określonymi w decyzjach administracyjnych.

Aplikacja pozwala także zweryfikować dane zawarte w sprawozdaniach złożonych za lata 2020 ÷ 2022.

 

Do dyspozycji Użytkowników przekazujemy w pierwszej kolejności następujące moduły:

Aplikacja BDO KPO Exporter

 • MODUŁ 1
  Eksport KPO – KPOK

 • MODUŁ 2
  Analiza KEO – KEOK

 • MODUŁ 3
  Eksport KEO – KEOK
 • Pakiet 1
  MODUŁ 1: Eksport KPO – KPOK MODUŁ 2 : Analiza KEO – KEOK
 • Pakiet 2
  MODUŁ 1: Eksport KPO – KPOK MODUŁ 2: Analiza KEO – KEOK MODUŁ 3: Eksport KEO – KEOK
Przewiń do góry