Programy do ewidencji odpadów i zarządzania danymi w Rejestrze BDO.

Programy do ewidencji odpadów i zarządzania danymi w Rejestrze BDO.

ITO Sp. z o.o. to polska firma informatyczna. Zespół tworzą specjaliści od kilku dekad zawodowo związani z obszarami produkcji przemysłowej, gospodarką odpadami i ochroną środowiska. Aktualna oferta w zakresie programów ułatwiających obsługę BDO to aplikacje: internetowa „eBDO.pl” funkcjonująca w chmurze obliczeniowej oraz desktopowa „BDO KPO Exporter” instalowana na sprzęcie Użytkownika.

Aplikacja internetowa „eBDO.pl” rozszerza i usprawnia funkcjonalności istniejącego Rejestru BDO. Korzystając z niej oszczędza się czas i ogranicza do niezbędnego minimum czynności związane z obsługą BDO. Tworzenie kart KPO na podstawie wcześniej przygotowanych schematów, automatyczne tworzenie kart ewidencji odpadów i ich automatyczne uzupełnianie, to tylko przykładowe rozwiązania ułatwiające pracę. Zmniejsza się ilość błędów popełnianych w trakcie tworzenia KPO, KPOK, KEO i KEOK, co pozwala na eliminowanie niezgodności z wymaganiami formalno-prawnymi. Ze względu na swoją modułową strukturę, program jest systematycznie rozbudowywany, z pełnym wykorzystaniem istniejących funkcjonalności i zgromadzonych danych.

Aplikacja „BDO KPO Exporter” umożliwia nieograniczony import i eksport danych zawartych na kartach KPO, KPOK, KEO i KEOK udostępnianych przez System BDO, bezpośrednio z tego systemu do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel. „BDO KPO Exporter” to idealne narzędzie, które analizując wpisy dokonane na KEO i KEOK, wskaże podstawowe błędy występujące na kartach ewidencji odpadów i sporządzi raporty z niezgodności występujących w Rejestrze. Znajdzie i wskaże: duplikaty kart KPO na kartach ewidencji odpadów, karty KPO z błędnym kodem odpadu i z błędną masą odpadu zaewidencjonowane na kartach KEO. Oszczędzi czas poświęcony na ręczne sprawdzanie i weryfikowanie zapisów na kartach KPO i KEO. Zaimportowane dane mogą być wykorzystane na potrzeby bieżących analiz, sprawozdań, weryfikacji ewidencji, comiesięcznych bilansów materiałowych i rozliczeń księgowych w przedsiębiorstwie, porównania z limitami określonymi w decyzjach administracyjnych. Pozwala także zweryfikować dane zawarte w sprawozdaniach złożonych za lata 2020 ÷ 2022.

Programy do ewidencji odpadów i zarządzania danymi w Rejestrze BDO.
Przewiń do góry